מאגרי מידע

חוק הגנת הפרטיות עוסק בפרטיות של אנשים פרטיים, אך גם בהגנה על הפרטיות במאגרי מידע ממוחשבים – מאגרי מידע.
החוק מונה את הגורמים השונים העוסקים במידע ועיבודו ובדרישות השונות מהם.

מהו מאגר מידע?

“אוסף נתוני מידע, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב”.

מה אינו נחשב כמאגר מידע?

“אוסף לשימוש אישי שאינו למטרות עסק” או “אוסף הכולל רק שם, מען ודרכי התקשרות, שכשלעצמו אינו יוצר אפיון שיש בו פגיעה בפרטיות לגבי בני האדם ששמותיהם כלולים בו, ובלבד שלבעל האוסף או לתאגיד בשליטתו אין אוסף נוסף”.

מהו מידע?

“נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו”.

נשוא המידע הינו האדם אשר המידע עליו נאגר במאגר המידע. בעל מאגר מידע הינו מי שהמידע נאסף עבורו ובידו הכח המשפטי לקבוע מה ייעשה במידע שנאגר. מחזיק במאגר מידע הינו מי שמחזיק במידע בפועל וברשות ושומר או מעבד את המידע עבור בעל המאגר את המידע. בעל מאגר המידע הוא הנושא בחובות כלפי נשוא מאגר המידע שנפגע.

החובות הקשורים במאגרי מידע
על מנת להגן על המידע האישי חוק מטיל חובות על בעל מאגר המידע ועל המחזיק במאגר המידע.

חובת הרישום – בעל המאגר חייב לרשום את מאגר המידע אצל רשם מאגרי המידע

  1. כאשר כמות האנשים שנמצאים במאגר המידע עולה על 10,000 אנשים.
  2. כאשר המידע כולל מידע רגיש (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק “נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונתו” או מידע שנקבע על ידי שר המשפטים שהוא מידע רגיש).
  3. כאשר המידע הגיע אל המאגר בדרך עקיפה – שלא על ידי נשוא המידע או מי מטעמו או שלא בהסכמתו.
  4. כאשר המדובר במאגר המידע מצוי בגוף ציבורי (כהגדרתו בסעיף 23 לחוק)
  5. כאשר המדובר במאגר לשירותי דיוור ישיר (כהגדרתו בסעיף 17ג’ לחוק)

חובת דיווח – על מחזיק בחמישה מאגרי מידע ומעלה
המחזיק בחמישה מאגרי מידע ומעלה חייב להגיש לרשם מידי שנה דו”ח על היותו מחזיק ופרטים שונים לגבי אחזקותיו.

חובת שמירה והגנה על המידע:
המחזיק מחויב לחובות שמירה, סודיות ואבטחת המידע במאגרים המוחזקים על ידו.
דרישות החוק כוללות עוד נושאי רישום, מינוי נושאי משרה ייעודיים לשמירה על אבטחת המידע, מתן זכות עיון לאנשים המצויים במאגר, תיקון פרטים שגויים אודות האנשים המופיעים במאגר ועוד.

משרד עורכי דין אהוד צ’אושו בעל ניסיון רב במתן ייעוץ שוטף ונקודתי בסוגיות הקשורות לדרישות החוק במאגרי מידע ואבטחתם וישמח לייעץ ליחידים וחברות בכל הקשור בענייני מאגרי מידע ואבטחת מידע, החל מרישום מאגר המידע וכלה בדרישות החוק להגנה עליו.

נשמח לייעץ ולסייע לכם להבין היטב את המצב המשפטי ואף לחוות את דעתנו באשר לצעדים הנדרשים.
לקביעת פגישה עם משרד עורכי דין אהוד צ’אושו המתמחה במאגרי מידע ואבטחת מידע :

בטלפון:  052-4056600 , 077-9500057

במייל: ehud@cybr-law.com.

עריכת דין היא לא עסק לחובבנים ולכן כאשר אתם נתקלים במצב בו אתם צריכים ייעוץ משפטי, או ייצוג בבית משפט, תהיו בטוחים שאתם בידיים טובות כאשר אתם מגיעים אלינו.

נשמח לסייע בכל עניין משפטי

אהוד צ’אושו משרד עורכי דין
טלפון: 072-392-7797
כתובת האתר: www.cybr-law.co.il